Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
16-04-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) - Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Huyện Anh Sơn, Nghệ An
- Huyện Xuân Trường, Nam Định
Hết hạn / Thông tin chi tiết
11-04-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Thuận Thành, Bắc Ninh
Huyện Quế Võ, Bắc Ninh
Hết hạn / Thông tin chi tiết
20-03-2019 Tình nguyện viên dự án Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
13-03-2019 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Thái Thụy, Thái Bình Hết hạn / Thông tin chi tiết
8-03-2018 Cán bộ kỹ thuật (Cán bộ tín dụng) Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên Hết hạn / Thông tin chi tiết
8-03-2019 Cán bộ quản lý chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm của thành viên TYM Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
15-10-2018 02 cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Thái Thụy, Thái Bình Hết hạn / Thông tin chi tiết
5-10-2018 01 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng Hết hạn / Thông tin chi tiết
30-08-2018 01 tình nguyện viên kế toán Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
8-08-2018 02 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Huyện An Lão, Hải Phòng Hết hạn / Thông tin chi tiết