Thứ 5, 21/02/2018
|

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐỢT THI 03/03/2017
16/03/2017 15:17

THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
 

Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật và Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 03/03/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

1.     Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí cán bộ kỹ thuật

 

STT

Chi nhánh tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

1

TYM – Chi nhánh Mê Linh, Hà Nội

 Nguyễn Thị Trang

Nữ

06/10/1985

2

 Đỗ Thị Tố Lâm

Nữ

18/04/1993

3

TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định

 Nguyễn Thị Thêu

Nữ

23/11/1986

4

 Đoàn Thị Yến

Nữ

08/10/1989

5

 Mai Văn Nghiệp

Nam

12/12/1991

6

TYM – Chi nhánh Thành phố Nam   Định, Nam Định

 Nguyễn Thị Phương Liên

Nữ

04/06/1992

7

 Đoàn Thị Duyên

Nữ

09/10/1994

8

 Vũ Tiến Thành

Nam

19/12/1981

9

 Nguyễn Tiến Thanh

Nam

01/08/1990

 

2.     Danh sách trúng tuyển giai đoạn học nghề vị trí Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật

 

STT

Chi nhánh tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

1

TYM – Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định

 Trần Thị Hồng Lựu

Nữ

07/06/1993

2

TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

 Lê Thị Lan

Nữ

07/08/1994

3

TYM – Chi nhánh Phúc Yên, Vĩnh Phúc

 Nguyễn Toàn Thắng

Nam

17/08/1990

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top