Thứ 6, 20/04/2018
|

Số liệu vận hành cập nhật
01/01/2018 13:52

Bảng số liệu cập nhật 31/12/2017:

 

STT

Số liệu vận hành cập nhật

31/12/2017

1.

Số huyện

67

2.

Số xã

569

3.

Số chi nhánh, phòng giao dịch

66

4.

Tổng cán bộ

498

5.

Số cán bộ kĩ thuật

274

6.

Tổng số khách hàng tham gia

144.390

7.

Số khách hàng vay vốn

123.118

8.

Số dư nợ vốn vay (tỷ đồng)

1221,27

9.

Số dư tiết kiệm (tỷ đồng)

813,48

10.

Tỉ lệ PAR (%)

0,01

 

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top