Chủ nhật, 20/01/2018
|

Số liệu vận hành cập nhật
01/09/2017 13:52

Bảng số liệu cập nhật 30/06/2017:

 

STT

Số liệu vận hành cập nhật

30/06/2017

1.

Số huyện

61

2.

Số xã

541

3.

Số chi nhánh, phòng giao dịch

65

4.

Tổng cán bộ

466

5.

Số cán bộ kĩ thuật

266

6.

Tổng số khách hàng tham gia

138.461

7.

Số khách hàng vay vốn

56.111

8.

Số dư nợ vốn vay (tỷ đồng)

1056,09

9.

Số dư tiết kiệm (tỷ đồng)

756,36

10.

Tỉ lệ PAR (%)

0,01

 

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top