Thứ 6, 20/04/2018
|

Hạnh phúc và lợi ích của phụ nữ là mục tiêu hoạt động của Hội LHPN Việt Nam
27/04/2017 09:11

Đó là mục tiêu xuyên suốt, đích hướng tới của Hội LHPN Việt Nam trong quá trình hoạt động, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Từ 25-28/4/2017, Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII diễn ra với sự tham gia của trên 3.000 đại biểu là Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam, cán bộ phong trào cơ quan TW Hội, đại biểu của Hội LHPN các tỉnh/thành, đơn vị và 2 tổ chức thành viên Hội Nữ trí thức, Hội Nữ doanh nhân. 
Khai mạc Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội sáng 25/4, UV TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Hội nghị tập huấn sẽ tập trung vào các nội dung trong văn kiện, các nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ, trong đó chú ý làm rõ các quan điểm mới, nội dung mới, đặc biệt lồng ghép tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội.

 

Chủ tịch Hội đề nghị việc tập huấn Nghị quyết phải đạt được hai yêu cầu là cán bộ Hội các cấp hiểu đủ, hiểu đúng, hiểu chính xác Nghị quyết, từ đó vận dụng những điểm căn bản của Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Cán bộ Hội các cấp là đối tượng được tập huấn Nghị quyết, sau đó sẽ tổ chức tiến hành tuyên truyền Nghị quyết đến hội viên phụ nữ thông qua các hình thức tài liệu sinh hoạt, các phương tiện thông tin đại chúng…

 

Trong 3 ngày diễn ra tập huấn, các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam sẽ trực tiếp quán triệt 5 chuyên đề: Tổng quan các vấn đề chung của Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, phong trào thi đua, các cuộc vận động nhiệm kỳ XII; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, dự thảo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; 3 chuyên đề về triển khai 3 nhiệm vụ của Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022.

Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội

 

Các đại biểu sẽ có thời gian thảo luận theo đơn vị, đóng góp ý kiến vào các dự thảo hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, 2 cuộc vận động, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Căn cứ vào các ý kiến, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp thu, giải đáp và nghiên cứu để đưa ra hướng dẫn thống nhất thực hiện trên toàn quốc.

 

Nguồn: http://hoilhpn.org.vn/

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top