Thứ 7, 20/04/2018
|

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ
10/07/2017 21:45

THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
 
Căn cứ vào kết quả thi tuyển ngày 22/06/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
Vị trí cán bộ kỹ thuật TYM - chi nhánh Kim Động, Hưng Yên
 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

1

Nguyễn Thị Quỳnh

Nữ

13/12/1992

2

Nguyễn Thị Phương Thảo

Nữ

02/11/1991

3

Hoàng Thị Huyền

Nữ

02/12/1992

 

Vị trí cán bộ kiểm toán – phòng Kiểm toán nội bộ

 

STT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

1

Đỗ Vũ Trung

Nam

21/09/1994

 

Xin chúc mừng các bạn!

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top