Thứ 7, 20/04/2018
|

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ
06/09/2017 11:21

THÔNG BÁO

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

 


 

 

Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ các chi nhánh ngày 23/08/2017,  Phòng Tổ chức – Đào tạo xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

STT

Chi nhánh tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển giai đoạn học nghề

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

1

TYM – Chi nhánh Phúc Yên,

Vĩnh Phúc

Hoàng Tuấn Khang

Nam

17/08/1992

2

TYM – Chi nhánh TP Nam Định,

Nam Định

Đoàn Thị Huế

Nữ

24/10/1995

3

Nguyễn Thị Thu Hằng

Nữ

15/10/1989

4

TYM – Chi nhánh Quỳnh Lưu,

Nghệ An

Đoàn  Hồng Quân

Nam

10/11/1992

5

Cao Thị Huyền Trang

Nữ

16/04/1993

6

Võ Thị Giang

Nữ

05/12/1995

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top