Thứ 6, 20/04/2018
|

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
12/04/2018 16:03

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ kỹ thuật, kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 29 và 30/03/2018, Phòng Tổ chức – Đào tạo xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
08/03/2018 11:38

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:     STT Chi nhánh Nơi làm việc Số lượng 1 Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Quảng Xương, Thanh Hóa 1 2 Chi nhánh Nghi Lộc, Nghệ An Nghi Lộc, Nghệ An 1  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
08/03/2018 10:12

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG) Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay TYM đang cần tuyển 14 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:   STT Chi nhánh Nơi làm việc Số lượng 1 Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Thành phố Thanh Hóa, Hậu Lộc 3 2 Chi nhánh Hải Phòng Thủy Nguyên 2 3 Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định Huyện Hải Hậu 1 4 Chi nhánh Quỳnh Lưu, Nghệ An Thị xã Thái Hòa 1 5 Chi nhánh Việt Trì, Phú Thọ Thành phố Việt Trì, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ 3 6 Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Huyện Lạng Giang 1 7 Chi nhánh TP Bắc Ninh, Bắc Ninh Thành phố Bắc Ninh, Yên Phong 2 8 Chi nhánh Gia Lộc, Hải Dương Huyện Ninh Giang 1  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ IT PHẦN MỀM
08/03/2018 09:58

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ IT PHẦN MỀM   Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay TYM cần tuyển dụng cán bộ tại Trụ sở chính, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
13/01/2018 15:23

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN Căn cứ vào kết quả thi tuyển Kế toán kiêm Cán bộ kỹ thuật chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang ngày 08/01/2018, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:          -   Chi nhánh tuyển cán bộ: TYM – Chi nhánh Bắc Giang, Bắc Giang          -   Thí sinh trúng tuyển:   Họ tên: Ngô Thị Thanh Hà Giới tính: Nữ Ngày sinh: 19/10/1990

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
21/12/2017 09:22

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT    Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật, cụ thể:  

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
14/12/2017 18:28

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 27/11/2017 đến 29/11/2017, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
24/10/2017 00:31

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT   Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.   Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
23/10/2017 23:50

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG) Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.   Hiện nay TYM đang cần tuyển 10 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN
09/10/2017 18:12

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 22/09/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
Page: [1] 2 3    Tiếp theo    Trang cuối
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang