Chủ nhật, 29/04/2017
|

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT
13/04/2017 16:58

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 31/03/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
28/03/2017 11:21

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)     Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 cán bộ kỹ thuật cho chi nhánh Sông Công, Thái Nguyên, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
21/03/2017 08:53

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định.

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
21/03/2017 17:56

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.  Hiện nay, TYM đang cần tuyển 4 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:  

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN ĐỢT THI 03/03/2017
16/03/2017 15:17

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật và Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 03/03/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
10/03/2017 16:56

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.  Hiện nay, TYM đang cần tuyển 10 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:  

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN ĐỐI NGOẠI
24/02/2017 17:10

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN  
  Căn cứ vào kết quả thi tuyển Tình nguyên viên đối ngoại ngày 15/02/2017, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau: 1.     Bà Vũ Thị Thúy Ngân Ngày sinh: 26/12/1995 2.     Bà Đôn Thị Thảo Ngày sinh: 14/01/1995 Xin trân trọng cảm ơn.

THÔNG BÁO TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT CHI NHÁNH PHÚC YÊN
21/02/2017 09:13

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho Chi nhánh Phúc Yên, Vĩnh Phúc

THÔNG BÁO TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
16/02/2017 08:59

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
16/02/2017 08:39

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.  Hiện nay, TYM đang cần tuyển 05 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:
Page: [1] 2 3    Tiếp theo    Trang cuối
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang