Thứ 7, 20/04/2018
|

Tạp chí ngân hàng: Lãi suất cho vay đối với các tổ chức tài chính vi mô: Kinh nghiệm quốc tế và một số đề xuất cho Việt Nam
20/09/2013 11:16

Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo đói và phát triển xã hội tại các quốc gia đang phát triển. Vấn đề lãi suất của Tài chính vi mô và chính sách lãi suất cho vay tối đa đối với với Tài chính vi mô Việt Nam trong thời gian qua nhìn chung có tác dụng tốt trong việc cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, giảm chi phí vay vốn của khách hàng, thể hiện rõ sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ với các khu vực ưu tiên trong nền kinh tế.
Page: [1] 2
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang