Thứ 6, 20/04/2018
|

Nhà tài trợ, đối tác
01/08/2013 17:16

Để nhận được thành công như ngày hôm nay, bên cạnh những nỗ lực xuất phát từ đội ngũ quản lý, cán bộ và thành viên, TYM mong rằng tiếp tục nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ các nhà tài trợ, đầu tư để TYM hoàn thành được sứ mệnh của mình, góp phần hỗ trợ những người phụ nữ nghèo, thu nhập thấp, phụ nữ yếu thế nâng cao vị thế và quyền năng kinh tế

 

a.  Nhà tài trợ và đối tác cho vay

 

ACT logo

Tổ chức Niềm tin cộng đồng châu Á - ACT

Khoản viện trợ đầu tiên để giúp thành lập TYM vào năm 1992.

Hiện nay đang hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo cho thành viên ở khu vực miền núi và ven biển.

 

 

 

Tổ chức Hỗ trợ phát triển sản phẩm - ADA

Tài trợ cho việc đánh giá xếp hạng TYM.

 

 

 

 

Ngân hàng Phát triển Châu Á - ADB

Đồng tài trợ hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án chính thức hoá các tổ chức Tài chính vi mô: đào tạo, công nghệ thông tin, hỗ trợ TYM trong việc mở rộng các chi nhánh thuộc vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.

Logo

 

Tổ chức Blue Orchard/ Sáng kiến tài chính vi mô cho châu Á

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam- BTC VIETNAM

Vốn vay cho khách hàng thuộc tỉnh Thái Nguyên.

 

 

Ngân hàng BNP Paribas

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

 

 

 

Tổ chức CARD MRI, Philippines

Đối tác chiến lược. Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động về mọi mặt của TYM từ năm 1991.

 

CCA

Hiệp hội Hợp tác xã Canada

Tài trợ vốn và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án thí điểm của TYM cung cấp cho khách hàng các dịch vụ phát triển kinh doanh.

Tổ chức Chemonics

Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án thí điểm cung ứng dịch vụ tài chính vi mô của TYM cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

 

 

Tổ chức Hợp tác quốc tế vì sự phát triển và đoàn kết – chung tay vì một nền công lý toàn câu

Nhà tài trợ trong đầu những năm 90.

 

 

Tổ chức Cordaid, Hà Lan

Là nhà tài trợ đầu tiên của TYM vào năm 2006 và cho đến nay vẫn là một trong các nhà tài trợ chính.

Tài trợ cho hoạt động đào tạo, cải tiến sản phẩm, bảo hiểm vi mô, mở rộng địa bàn ở miền núi, ven biển.

Tổ chức Dịch vụ cứu trợ Ki tô giáo - CRS

Nhà tài trợ trong đầu những năm 90.

 

 

Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế - Khoa học cải thiện cuộc sống

Tài trợ vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật cho dự án thí điểm cung ứng dịch vụ tài chính vi mô của TYM cho người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

 

 

Quỹ hợp tác các Ngân hàng tiết kiệm Đức

Đối tác chiến lược. Tài trợ vốn vay và hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực, cử cố vấn thường trú tại TYM.

 

 

 

Quỹ Ford

Tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho bảo hiểm vi mô.

 

 

Tổ chức Không còn nạn đói

Hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động Giáo dục y tế.

 

 

Quỹ Grameen

Hỗ trơ kỹ thuật/ Đi thăm quan học hỏi.

 

 

Tổ chức Nơi cư trú cho Nhân loại

Các khoản vay và hỗ trợ kỹ thuật cho việc sửa chữa, nâng cấp nhà cửa.

 

Tập đoàn Tài chính Quốc tế - IFC

Hỗ trợ kỹ thuật cho phát triển sản phẩm, mở rộng địa bàn, đào tạo. Tổ chức các hội thảo.

Tổ chức Lao động Quốc tế - ILO

Tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho tiết kiệm, bảo hiểm vi mô và nghiên cứu.

Janet McKinley & George Miller

 

Các nhà tài trợ chính (thông qua Oxfam USA) hỗ trợ TYM mở rộng trong giai đoạn 1995 – 2003.

Hỗ trợ rủi ro về tỷ giá ngoại tệ cho khoản vay MCE của TYM.

 

Tổ chức Kiva

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

 

 

Tổ chức Sống trong Hòa bình, Nhật Bản

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

Tổ chức Các doanh nghiệp tài chính vi mô - MCE

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

Tổ chức OikoCredit – Tín dụng đầu tư vào con người

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

Hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo cán bộ.

 

Tổ chức Paz y Dessarollo

Hỗ trợ đào tạo khách hàng.

 

Tổ chức Hành tinh Tài chính, Pháp

Hỗ trợ kỹ thuật đào tạo và đánh giá tác động (SPI).

Tham gia Giải thưởng doanh nhân vi mô thế giới năm 2011.

Quỹ Rabobank, Hà Lan

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

Hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ.

 

 

Tổ chức Trách nhiệm

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

Cơ quan Thụy Sĩ về Phát triển và Hợp tác/ Sáng kiến Xây dựng Năng lực của Thụy Sĩ

Hỗ trợ kỹ thuật về quản lý rủi ro và bảo hiểm vi mô.

 

 

Quỹ MasterCard

học bổng cho hoạt động đào tạo.

 

 

 

Tổ chức Stichting Triodos Doen, Hà Lan

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

 

 

Quỹ Oxfam – Novib

Vốn vay cho khách hàng của TYM.

 

Sáng kiến Đổi mới Tài chính cho các dự án về khí hậu

Đồng tài trợ dự án giáo dục cho thành viên về tiết kiệm năng lượng và giới thiệu bếp sinh thái.

http://blog.grapplemobile.com/wp-content/uploads/2012/03/unilever_logo.jpg

Tập đoàn Unilever

Hỗ trợ kỹ thuật về đào tạo cho thành viên ở khu vực miền núi và ven biển.

 

 

Tổ chức Cứu trợ Mỹ

Tài trợ cho dự án thí điểm cung cấp dịch vụ tài chính vi mô cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

 

 

Quỹ hỗ trợ Toàn cầu, Mỹ

Vốn vay cho khách hàng thuộc tỉnh Thái Nguyên.

 

 

b. Mạng lưới/Đối tác/Tư vấn

 

 

 

Nhóm Tư vẫn Hỗ trợ người nghèo.

 

 

Trường Tài chính và Quản lý Frankfurt

Khoá học mùa hè.

 

3ie

Sáng kiến quốc tế về đánh giá tác động

Nghiên cứu tác động của việc đào tạo kinh doanh lên thành viên của TYM.

Mix_Market_Logo_HI_Res

 

Trao đổi và cập nhật thông tin Tài chính vi mô

 

 

 

Rimansi

 

Tổ chức Rimansi

Nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn trong lĩnh vực bảo hiểm vi mô.

 

 

Tổ chức Chiến dịch Thông minh

TYM cam kết tuân thủ các nguyên tắc bảo vệ khách hàng.

 

 

Groningen University

Trường đại học Groningen

Nghiên cứu đánh giá tác động.

 

Nhóm Công tác về Tài chính vi mô

TYM là thành viên tích cực của mạng lưới tài chinh vi mô ở Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top