Thứ 6, 20/04/2018
|

Hoạt động tương trợ gia đình
01/01/2016 09:02

 

Gói tương trợ gia đình là nguồn hỗ trợ khó khăn do Thành viên TYM* và TYM xây dựng, nhằm mục đích trợ giúp một phần chi phí đột xuất khi Thành viên TYM* ốm nặng hay thành viên/chồng/con họ qua đời.

Nguyên tắc chung:

-   Áp dụng cho khách hàng được chấp thuận là Thành viên TYM*

-   Mỗi Thành viên TYM* đóng góp 1.000 đồng/tuần

-   Đối tượng tương trợ: Thành viên TYM*, chồng Thành viên TYM*, con dưới 18 tuổi hoặc con từ 18 tuổi trở lên không có khả năng lao động, sống phụ thuộc

 

Trường hợp cụ thể và điều kiện được hưởng:

Thành viên TYM* nằm viện tối thiểu 7 ngày từ tuyến Huyện trở lên

Thành viên TYM* phải phẫu thuật tại bệnh viện từ t uyến Huyện trở lên

Thành viên TYM*, chồng, con thành viên dưới 18 tuổi, con từ 18 tuổi trở lên mất khả năng lao động, tàn tật vĩnh viễn, sống hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ qua đời.

 

Bảng chi tương trợ gia đình:

                                                                                                                                                            Đơn vị: VNĐ

Mức hỗ trợ

Thành viên TYM*

năm thứ nhất

Thành viên TYM*

năm thứ hai

Thành viên TYM*

từ năm thứ ba trở lên

Nằm viện

Qua đời

Nằm viện

Qua đời

Nằm viện

Qua đời

Thành viên TYM*

400.000

1.000.000

1.000.000

2.500.000

1.400.000

3.500.000

Chồng

 

400.000

 

1.500.000

 

1.400.000

Con

 

400.000

 

1.500.000

 

1.400.000

 

 

(*) Thành viên TYM*: là những khách hàng đăng ký và được TYM chấp thuận tham gia các hoạt động của TYM như vay vốn, tiết kiệm, tương trợ gia đình, tuân thủ quy định trong suốt quá trình tham gia TYM.

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top