Thứ 6, 20/04/2018
|

Tín dụng
01/01/2016 15:05

Tín dụng là sản phẩm chủ đạo trong hoạt động của TYM, góp phần chính trong việc hỗ trợ khách hàng phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu.

Nguyên tắc cho vay

Từ phương thức cho vay của Ngân hàng Grameen, cùng với hơn 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính vi mô, TYM luôn kiên định và tuân thủ nguyên tắc cho vay đã được chứng minh qua thực tiễn là hoàn toàn phù hợp với người dân nghèo và thu nhập thấp: Cho vay trực tiếp, không cần tài sản thế chấp; món vay từ nhỏ đến lớn (tăng dần qua các kỳ vay vốn) và hoàn trả dần (theo tuần, tháng) để giảm bớt gánh nặng hoàn trả cho người vay vốn; thủ tục vay, trả đơn giản và duy trì kỷ luật tín dụng nghiêm minh.

 

Các loại vốn vay

Vốn vay của TYM linh hoạt và đa dạng với 4 loại vốn vay để thành viên có quyền lựa chọn.

 

1. Vốn chính sách:
- Vốn dành riêng cho các hộ nghèo (theo qui định về hộ nghèo của Chính phủ)
- Cho vay để khách hàng đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình
 
 
2. Vốn hỗ trợ hộ cận nghèo 
- Vốn dành riêng cho các hộ cận nghèo (theo quy định của chính phủ)
- Cho vay để khách hàng đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình.
 
 
3. Vốn đa mục đích
- Vốn dành cho tất cả các khách hàng đã tham gia TYM sau một thời gian nhất định (theo qui định của TYM tại từng thời kỳ)
- Cho vay để sử dụng vào các mục đích tiêu dùng nâng cao chất lượng cuộc sống
 
 
4. Vốn phát triển kinh tế
- Vốn dành cho tất cả các khách hàng đã tham gia TYM
- Cho vay để khách hàng đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình 
 
 
5. Vốn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa
- Vốn dành cho tất cả các khách hàng đã tham gia TYM sau một thời gian nhất định (theo quy định của TYM tại từng thời kỳ)
- Cho vay để sử dụng vào việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa, công trình phụ, bếp và nước ăn.
 

 

Lãi suất cho vay

-  Lãi suất vốn vay từ 0,1%/tuần đến 0,21%/tuần tùy theo từng loại vốn. Đặc biệt TYM áp dụng lãi suất ưu đãi cho hộ gia đình nghèo.

 

 

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top