Thứ 6, 20/04/2018
|

Tiết kiệm
01/01/2016 14:03

Tiết kiệm là hoạt động luôn gắn liền với tín dụng và góp phần tạo nên thành công của tài chính vi mô. Tiết kiệm không chỉ giúp tổ chức tạo nguồn bền vững, mà quan trọng hơn là giúp cho khách hàng tạo dựng thói quen tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý và giúp họ tích luỹ tài sản.

Đặc điểm các sản phẩm tiết kiệm của TYM

-   Tiền gửi tiết kiệm được đảm bảo an toàn

-   Tiết kiệm từ những món tiền rất nhỏ

-   Địa điểm gửi rút thuận tiện, thủ tục đơn giản, nhanh chóng

-   Nguồn tiết kiệm góp phần tạo cơ hội cho nhiều người nghèo được tiếp cận vốn vay

 

Các sản phẩm tiết kiệm

1.  Tiết kiệm định kỳ:

-   Chỉ áp dụng với khách hàng được chứng nhận Thành viên TYM*

-   Hình thức gửi: gửi hàng tuần

2.  Tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn:

-   Khách hàng được lập một tài khoản tiết kiệm dùng để cộng dồn nhiều lần gửi, lãi suất được tính trên dư tiết kiệm cuối kỳ

-   Hình thức gửi: bất cứ lúc nào

3.  Tiết kiệm có kỳ hạn:

-   Áp dụng: tất cả các khách hàng

4.  Tiết kiệm gửi góp:

                -   Áp dụng: Các cá nhân hoặc các tổ chức có nhu cầu tham gia tiết kiệm gửi góp tại TYM

                -   Hình thức gửi: Khách hàng gửi 1 lần/tuần, tháng, quý, năm

 

 (*) Thành viên TYM*: là những khách hàng đăng ký và được TYM chấp thuận tham gia các hoạt động của TYM như vay vốn, tiết kiệm, tương trợ gia đình, tuân thủ quy định trong suốt quá trình tham gia TYM.

 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top