Thứ 7, 20/04/2018
|

Hoạt động tương trợ gia đình
01/01/2016 09:02

  Gói tương trợ gia đình là nguồn hỗ trợ khó khăn do Thành viên TYM* và TYM xây dựng, nhằm mục đích trợ giúp một phần chi phí đột xuất khi Thành viên TYM* ốm nặng hay thành viên/chồng/con họ qua đời.
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang