Thứ 7, 20/04/2018
|

Danh sách thành viên nhận hỗ trợ “Mái ấm tình thương” của TYM năm 2015

Danh sách các gia đình thành viên gặp khó khăn về nhà ở được nhận hỗ trợ xây Mái ấm tình thương TYM năm thứ 8 mức 30 triệu đồng/nhà năm 2015 như sau:

Danh sách thành viên nhận hỗ trợ “Mái ấm tình thương” của TYM năm 2014

Năm thứ 7 thực hiện chương trình hỗ trợ xây Mái ấm tình thương cho các hộ gia đình thành viên gặp khó khăn về nhà ở, TYM tiếp tục hỗ trợ mức 30 triệu đồng cho 1 hộ gia đình. Dưới đây là danh sách nhận hỗ trợ năm 2014:

Danh sách 7 gia đình được TYM hỗ trợ "Mái ấm tình thương" năm 2013
08/11/2013 14:13

  Năm thứ 6 liên tiếp TYM duy trì hoạt động hỗ trợ xây "Mái ấm tình thương" cho các hộ gia đình khách hàng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nơi ở. Năm 2013, 7 gia đình đã được nhận hỗ trợ của TYM, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, TYM vận động chính quyền địa phương, một số tổ chức, công ty trên địa bàn ủng hộ cho các gia đình này.                 Danh sách và hoàn cảnh của 7 gia đình được nhận hỗ trợ như sau:

Sáng tạo tổ chức các hoạt động xã hội và phát triển
01/08/2013 15:25

TYM luôn tạo điều kiện cho chị em tham gia vào những phong trào, hoạt động xã hội thiết thực, huy động sức mạnh của chị em trong các hoạt động tập thể như: các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ; thể dục thể thao; tổ chức diễn đàn chia sẻ thông tin; tổ chức các lớp đào tạo kiến thức, trao đổi kinh nghiệm; các hoạt động văn tương trợ, giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau lúc khó khăn hoạn nạn như cấp học bổng cho con thành viên nghèo học giỏi; tổ chức các đợt khám sức khoẻ và cấp thuốc miễn phí đến các vùng miền nghèo,…
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang