Thứ 6, 20/04/2018
|

Chủ sở hữu
01/08/2013 14:33

bieu tuong cua Hoi Lien hiep phu nu Viet NamHội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là chủ sở hữu của TYM.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 20/10/1930, là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới. 

Hội có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước với bốn cấp, từ trung ương đến tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường, với hơn 15 triệu hội viên tính đến năm 2012.

 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành viên của Liên đoàn phụ nữ Dân chủ quốc tế và Liên đoàn các tổ chức Phụ nữ ASEAN. Từ những tổ chức tiền thân cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội đoàn kết, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ, phát huy truyền thống yêu nước, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Nhằm góp phần thực hiện sứ mệnh xã hội hỗ trợ chị em phụ nữ phát triển, thoát nghèo và vươn lên làm giàu, năm 1991, Hội đã thành lập Dự án thí điểm Quỹ Tình thương với mục đích cung cấp vốn và tiết kiệm cho chị em phụ nữ nghèo tại các địa bàn nông thôn. Ngày 20/2/1992, Chính phủ đã chính thức ban hành văn bản số 563/KTĐN cho phép Hội thực hiện dự án Quỹ Tình thương trên các vùng miền nghèo. Với vai trò là chủ sở hữu của TYM, trong những năm qua, Hội đã luôn định hướng, chỉ đạo sát sao hoạt động của TYM theo đúng mục tiêu, sứ mệnh hỗ trợ chị em phụ nữ. Sự định hướng chỉ đạo của Hội là một trong những yếu tố then chốt giúp TYM đạt được những thành tựu nổi bật trong chặng đường phát triển hơn 20 năm qua, đồng thời cũng sẽ là kim chỉ nam giúp TYM đạt được những thành công vượt bậc trong thời gian tới. 

>> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top