Thứ 7, 20/04/2018
|

Chúng tôi là ai?
19/01/2015 15:40

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là tổ chức tài chính vi mô chính thức đầu tiên tại Việt Nam do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập với sứ mệnh Cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Chủ sở hữu
01/08/2013 14:33

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là chủ sở hữu của TYM. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 20/10/1930, là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.  Hội có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước với bốn cấp, từ trung ương đến tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường, với hơn 15 triệu hội viên tính đến năm 2012.

Lịch sử phát triển
01/08/2012 13:47

  Hoàn cảnh ra đời: Năm 1989, Ban chấp hành trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình” với nội dung giúp nhau sản xuất kinh doanh từng bước phát triển và là nguồn gốc các chương trình tín dụng của Hội ngày nay.

Thành tích nổi bật
01/08/2013 14:58

    Với những thành tích nổi bật, TYM đã nhiều lần được Đảng, Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam khen tặng:              
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang