Thứ 7, 20/04/2018
|

Chủ sở hữu
01/08/2013 14:33

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là chủ sở hữu của TYM. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập ngày 20/10/1930, là tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam; phấn đấu vì sự phát triển của phụ nữ và bình đẳng giới.  Hội có mạng lưới hoạt động rộng khắp cả nước với bốn cấp, từ trung ương đến tỉnh/thành, quận/huyện, xã/phường, với hơn 15 triệu hội viên tính đến năm 2012.
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang