Thứ 5, 21/02/2018
|

Bảng lãi suất tiết kiệm hiện hành
02/10/2017 10:58

 

Bảng lãi suất tiết kiệm (Áp dụng từ 11/12/2017):

Áp dụng cho Khách hàng Cá nhân:

Loại tiết kiệm Lãi suất (VND)
1. Tiết kiệm bắt buộc 3,6% /năm
2. Tiết kiệm tự nguyện không kỳ hạn 1,0% /năm
3. Tiết kiệm gửi góp Từ 3,6% - 5,4% /năm
4. Tiết kiệm có kỳ hạn  
Từ 500.000 đồng/lần đến dưới 5 triệu đồng/lần  
1 tháng 4,5% /năm
3 tháng 5% /năm
6 tháng 6% /năm
12 tháng 6,5% /năm
Từ 5 triệu đồng/lần trở lên  
1 tháng 4,8% /năm
3 tháng 5,8% /năm
6 tháng 6,5% /năm
12 tháng 6,7% /năm

 

Áp dụng cho Khách hàng Tổ chức:

Loại tiết kiệm Lãi suất (VND)
Kỳ hạn 3 tháng 5% /năm
Kỳ hạn 6 tháng 6% /năm
Kỳ hạn 12 tháng                             6,5% /năm

 

<< Quay lại >> Xem tiếp
 
← Trở lại | ↑ Top