Thứ 5, 21/02/2018
|

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
07/07/2017 08:48

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật của chi nhánh Kim động, Hưng Yên ngày 22/06/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
27/06/2017 10:06

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay TYM đang cần tuyển 2 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh, cụ thể như sau:   STT Chi nhánh Nơi làm việc Số lượng 1 TYM – CN Hải Hậu, Nam Định Hải Hậu, Nam Định 1 2 TYM – CN Lạng Giang, Bắc Giang TP Bắc Giang, Bắc Giang 1  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
29/05/2017 14:01

THÔNG BÁO TUYỂN  CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)   Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.  Hiện nay TYM đang cần tuyển cán bộ kỹ thuật tại chi nhánh, cụ thể như sau:  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ
23/05/2017 09:02

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KIỂM TOÁN NỘI BỘ   Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay TYM cần tuyển dụng cán bộ tại Trụ sở chính, thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
23/05/2017 08:47

THÔNG BÁO TUYỂN  CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)   Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một đơn vị trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị.   

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ
04/05/2017 08:49

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN     Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 14/04/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:  

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT
13/04/2017 16:58

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 31/03/2017,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)
28/03/2017 11:21

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (CÁN BỘ TÍN DỤNG)     Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 cán bộ kỹ thuật cho chi nhánh Sông Công, Thái Nguyên, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
21/03/2017 08:53

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật cho Chi nhánh Hải Hậu, Nam Định.
Page: 1 [2] 3    Tiếp theo    Trang cuối
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang