Thứ 5, 21/02/2018
|

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT (Cán bộ tín dụng)
05/01/2017 16:40

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 05 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:  

TUYỂN CÁN BỘ NHÂN SỰ - PHỤ TRÁCH BẢO HIỂM
05/01/2017 16:21

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn và bán đô thị). Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 cán bộ nhân sự phụ trách bảo hiểm.  

Kết quả trúng tuyển kế toán trụ sở chính

  Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương THÔNG BÁO Căn cứ kết quả thi tuyển Kế toán trụ sở chính ngày 08/10/2016, TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:    

Kết quả trúng tuyển Kế toán kiêm Cán bộ kĩ thuật
28/10/2016 14:20

  Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương THÔNG BÁO Căn cứ vào kết quả thi tuyển Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 10/08/2016,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:      

Kết quả trúng tuyển Cán bộ kĩ thuật
06/10/2016 14:31

  Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương THÔNG BÁO Căn cứ vào kết quả thi tuyển Cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 24/9/2016,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:      

THÔNG BÁO TUYỂN KẾ TOÁN TRỤ SỞ CHÍNH
13/09/2016 16:10

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 kế toán trụ sở chính, cụ thể như sau:  

THÔNG BÁO TUYỂN KẾ TOÁN KIÊM CÁN BỘ KỸ THUẬT
13/09/2016 16:00

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 05 kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật (KT kiêm CBKT) cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT
09/09/2016 14:28

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 08 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:  

Kết quả trúng tuyển cán bộ đối ngoại - Phòng Hành chính - Đối ngoại
14/07/2016 16:42

  Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển cán bộ đối ngoại thuộc phòng Hành chính – Đối ngoại ngày 2/7/2016:    

Kết quả trúng tuyển Cán bộ kĩ thuật
01/07/2016 17:22

Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển Cán bộ kỹ thuật   Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 18/06/2016,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
Page: Trang đầu    Trước    [4] 5 6    Tiếp theo    Trang cuối
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang