Thứ 3, 20/02/2018
|

Thông báo trúng tuyển
29/05/2015 15:35

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển cán bộ hành chính - Phòng Hành chính – Đối ngoại như sau:  

Thông báo trúng tuyển
11/05/2015 09:03

THÔNG BÁO Căn cứ vào kết quả thi tuyển cán bộ kỹ thuật các chi nhánh ngày 11/4/2015,  TYM xin thông báo kết quả trúng tuyển như sau:                

Thông báo trúng tuyển
07/05/2015 15:06

THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển Kế toán chi nhánh TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa   Căn cứ vào kết quả thi tuyển Kế toán chi nhánh TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 24/4/2015, TYM thông báo bà Vũ Thị Nga Anh, sinh ngày 25/8/1990, hộ khẩu thường trú tại Đông Tác – Đông Thọ - TP Thanh Hóa – tỉnh Thanh Hóa đã trúng tuyển Kế toán chi nhánh TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.   Trân trọng!      

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ HÀNH CHÍNH
14/04/2015 16:34

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô: vốn, tiết kiệm và các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 02 cán bộ hành chính thuộc Phòng Hành chính – Đối ngoại của Trụ sở chính tại 20 Thụy Khuê – Tây Hồ, Hà Nội

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN CHI NHÁNH
03/04/2015 17:03

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 kế toán viên cho chi nhánh TYM – Chi nhánh Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KỸ THUẬT
27/03/2015 13:43

Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 07 cán bộ kỹ thuật cho các chi nhánh của TYM, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển cán bộ hành chính
23/01/2015 09:06

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô: vốn, tiết kiệm và các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 cán bộ hành chính thuộc Phòng Hành chính – Đối ngoại của Trụ sở chính tại 20 Thụy Khuê – Tây Hồ, Hà Nội

Thông báo trúng tuyển
18/12/2014 09:08

THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển Kế toán chi nhánh TYM – Chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An Căn cứ vào kết quả thi tuyển kế toán chi nhánh TYM – Chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An ngày 13/12/2014, TYM thông báo kết quả trúng tuyển như sau: Họ tên ứng viên trúng tuyển: Bà Nguyễn Thị Ngân Ngày sinh: 24/10/1991 Hộ khẩu thường trú: Thanh Dương – Thanh Chương – Nghệ An.        Trân trọng!      

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ KẾ TOÁN CHI NHÁNH
14/11/2014 16:00

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô (vốn, tiết kiệm, các dịch vụ hỗ trợ cho thành viên là những phụ nữ có thu nhập thấp) ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 kế toán viên cho chi nhánh TYM – Chi nhánh Diễn Châu, Nghệ An tại Quỳnh Lưu, Nghệ An.  

THÔNG BÁO TUYỂN CÁN BỘ ĐÀO TẠO
09/09/2014 09:06

Tổ chức tài chính vi mô TNHH một thành viên Tình Thương (TYM) là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô: vốn, tiết kiệm và các dịch vụ hỗ trợ cho phụ nữ có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn và bán đô thị. Hiện nay, TYM đang cần tuyển 01 cán bộ đào tạo.  
Page: Trang đầu    Trước    [7] 8
 
← Trở lại | ↑ Về đầu trang