Press

Trích từ Báo ảnh Việt Nam (Thông tấn xã VN): TYM – “Ngân hàng” của người nghèo

Tổ chức Tài chính Vi mô Tình thương (TYM) thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được xem như một trong những kênh tài chính quan trọng trong việc xóa đói giảm nghèo, phát triển đồng …

Read more
Extracted from Vietnam Pictorial (Vietnam news agency): TYM- “Bank” for poor people

Tinh Thuong microfinance institution (TYM) of Vietnam Women’s Union is considered as one of the important financial channels for poverty reduction, equitable economic development and social security preservation in rural areas. Following Ms. Nguyen Thi …

Read more
Microfinance Attraction

Recognized as the Typical Microfinance Institution (MFI) Pro-poor focus under the CMA 2014, Mrs. Duong Thi Hai Yen – the spokesman of Tinh Thuong One-member Limited Liability Microfinance Institution (TYM) has discussed with the Banking …

Read more
Tín dụng vi mô đắt khách

Là đơn vị nhận danh hiệu tổ chức tài chính vi mô (TCVM) tiêu biểu hướng tới người nghèo của CMA năm 2014, bà Dương Thị Hải Yến – người Phát ngôn của Tổ chức …

Read more
ĐẢM BẢO AN SINH XÃ HỘI _Báo Nhân dân số ra ngày 21/11/2012

Tên gọi “Quỹ Tình thương”, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ TNHH Tình Thương (TYM), thuộc Hội LHPN Việt Nam trong suốt hai thập kỷ qua luôn đồng hành với phụ nữ nghèo, phụ …

Read more
SOCIAL SECURITY ASSURANCE _People Newspaper published on November 21 2012

Named as “Tinh Thuong Fund”, Tinh Thuong Microfinance One member Limited Liability Institution (TYM), belonging to the Vietnam Women’s Union, has gone along with poor and disadvantaged women during the past two decades. TYM is …

Read more
From the collector of recycled materials to the laureate of the International Microfinance Awards 

Difficult start point… “I was born in a farmer family, grown up and got married. My husband’s family got 9 children, three of whom were taught copper casting by my father-in-law, thus they had a …

Read more