Thời báo ngân hàng: Để tài chính vi mô là hạt nhân của tài chính toàn diện

10/11/2021

Buổi thu tiền và họp cụm tại Anh Sơn, Nghệ An

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng về phát triển kinh tế và đặc biệt là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Đóng góp vào thành tích chung của ngành Ngân hàng, hoạt động tài chính vi mô (TCVM) đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người nghèo, người có thu nhập thấp tiếp cận các dịch vụ tài chính, ngân hàng một cách thuận tiện và phù hợp.

Năm 2010, tổ chức TCVM đầu tiên tại Việt Nam đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Tổ chức TCVM Tình thương (TYM) – trước đây là Quỹ Tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập năm 1992, thực hiện sứ mệnh cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt ưu tiên phụ nữ nghèo, yếu thế thông qua các dịch vụ tài chính và phi tài chính, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế và xã hội, góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ, góp phần thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ. Trải qua 29 năm, hoạt động của TYM ngày càng được mở rộng, an toàn và bền vững. Các sản phẩm chính của TYM hiện nay bao gồm: tín dụng và tiết kiệm.

Bên cạnh đó, các hoạt động nâng cao năng lực cho phụ nữ về giáo dục tài chính, cung cấp kiến thức khởi sự kinh doanh và nhiều hoạt động cộng đồng khác như kết nối tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ học bổng, xây dựng mái ấm tình thương đều được TYM quan tâm thực hiện. TYM đang cung cấp dịch vụ cho trên 178.000 khách hàng tại 13 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ.

TYM không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động để tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô cho người dân

Các chuyên gia cho rằng, phát triển TCVM hướng tới tài chính toàn diện là hướng đi đúng đắn giúp mọi người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là phân khúc người nghèo, người có thu nhập thấp, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính an toàn, thuận tiện. Ông Andrew Jeffries – Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam khẳng định, TCVM là một phần rất quan trọng trong tài chính toàn diện. Phát triển tài chính toàn diện phải đặc biệt quan tâm để phục vụ tốt hơn nữa đối tượng chưa hoặc ít có điều kiện sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng. Thực tế cho thấy, lĩnh vực TCVM tại Việt Nam trong nhiều năm qua đã có những bước tiến rất tích cực, đạt được nhiều kết quả đáng mừng.Theo bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc TYM, nhằm góp phần vào việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, TYM tập trung vào: Mở rộng phạm vi địa lý để tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính vi mô cho người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và miền núi; Đa dạng hóa sản phẩm, hợp tác với các tổ chức tín dụng và fintech để gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ tài chính cho người dân, đổi mới hệ thống công nghệ thông tin tại tổ chức để sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu này; Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên, đặc biệt về lĩnh vực công nghệ số, giúp người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ tài chính trên nền tảng số.

Buổi sinh hoạt cụm ở Ý Yên, Nam Định

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính – ngân hàng cho rằng, hiện các tổ chức TCVM đang gặp khó khăn trong đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, để phát triển TCVM hiệu quả cần đặc biệt bám sát với mục tiêu của Chiến lược tài chính toàn diện, trong đó có việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, rà soát, sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng, các quy định liên quan đến tổ chức và hoạt động của tổ chức TCVM, qua đó tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện phát triển chương trình, dự án TCVM theo hướng bền vững hơn, góp phần tích cực vào phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam.

Nguồn: Thời báo ngân hàng

Share

Tin tức gần đây

NGÀY TIẾT KIỆM THẾ GIỚI| 8 cách tiết kiệm tiền hiệu quả cho một gia đình

Tiết kiệm tiền là một thói quen cần thiết mà mỗi cá …

Share
Đọc thêm tại đây
TYM hướng tới hỗ trợ khách hàng hội nhập quốc tế

Thời gian qua, bên cạnh việc hỗ trợ phụ nữ phát triển …

Share
Đọc thêm tại đây
Thư mời cung cấp dịch vụ kiểm toán

Kính gửi: Quý Công ty Kiểm toán TYM đang thực hiện quy …

Share
Đọc thêm tại đây
Thông báo thay đổi địa điểm TYM – Chi nhánh Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, PGD số 01

Căn cứ thông tư số 19/2019/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt …

Share
Đọc thêm tại đây