Tham gia TYM

Trong hành trình hỗ trợ phụ nữ, TYM may mắn vì được làm việc với nhiều đối tác và sự hỗ trợ của nhiều bên. TYM tin rằng sự chung tay ấy đã góp phần không nhỏ vào những phát triển tiến bộ của chị em thành viên TYM hiện nay. Bạn cũng có thể trở thành một tác nhân giúp thay đổi và hỗ trợ phụ nữ ở Việt Nam bằng cách đóng góp, làm việc cho TYM, tình nguyện hoặc theo dõi hoạt động của TYM trên các phương tiện truyền thông xã hội! Tất cả các khoản đóng góp nhận được sẽ được sử dụng để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những phụ nữ dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng nơi TYM đang hoạt động.