THÀNH VIÊN

Khách hàng mục tiêu

TYM tập trung hỗ trợ cho nhóm khách hàng mục tiêu là phụ nữ nghèo, cận nghèo và thu nhập thấp, những người có nhu cầu về các dịch vụ tài chính và phi tài chính, với độ tuổi từ 18 – 65 (khi mới tham gia TYM) và sinh sống tại khu vực nông thôn và bán đô thị. TYM đặc biệt ưu tiên nhóm phụ nữ yếu thế và thiệt thòi trong xã hội, như người dân tộc thiểu số, người HIV/Aids, người khuyết tật.

Ngoài ra TYM còn cung cấp dịch vụ tài chính cho các nhóm đối tượng khác như doanh nghiệp siêu nhỏ; các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia vào các hoạt động khác của TYM (không bao gồm vốn vay và hoạt động cộng đồng)

Câu chuyện thành viên

TYM hiện có hơn 165.000 thành viên/khách hàng, đó cũng là từng ấy câu chuyện về cuộc sống, mảnh đời của mỗi một người.  Hãy cùng lắng nghe  những câu chuyện về họ, về sự hi vọng, sự nỗ lực và ước mơ cho một cuộc sống tốt đẹp hơn tại đây: