Làm việc tại TYM!

Bạn mong muốn được làm việc tại một trong những tổ chức Tài chính vi mô lớn nhất của Việt Nam hiện nay? Cập nhật thông tin tuyển dụng chi tiết của TYM dưới đây nhé!

Ngày bắt đầu tuyển Vị trí Nơi làm việc Tình trạng
17-05-2024 - Cán bộ kỹ thuật
- Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Bắc Giang
Thái Bình
Thái Nguyên
Nam Định
Hải Dương
Hải Phòng
Thanh Hóa
Đang tuyển dụng / Thông tin chi tiết
7-03-2024 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng)
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Hà Nội
Vĩnh Phúc
Phú Thọ
Thái Nguyên
Hải Dương
Hải Phòng
Thái Bình
Nam Định
Thanh Hóa
Nghệ An
Hết hạn / Thông tin chi tiết
22-01-2024 Cán bộ kỹ thuật (cán bộ tín dụng) Vĩnh Phúc
Thái Nguyên
Thái Bình
Nghệ An
Hết hạn / Thông tin chi tiết
25-10-2023 Cán bộ kỹ thuật (Cán bộ tín dụng) Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
Huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Huyện Yên Lập và Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ
Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
Huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội
Huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
Hết hạn / Thông tin chi tiết
31-08-2023 Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương
Huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Hết hạn / Thông tin chi tiết
25-08-2023 IT Phần mềm Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết
26-07-2023 Cán bộ kỹ thuật (Cán bộ tín dụng) Hà Nội
Hải Phòng
Bắc Giang
Thái Bình
Phú Thọ
Nam Định
Bắc Ninh
Nghệ An
Hết hạn / Thông tin chi tiết
29-06-2023 Kế toán viên
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Phú Thọ
Thái Bình
Hết hạn / Thông tin chi tiết
17-05-2023 Cán bộ kỹ thuật (Cán bộ tín dụng)
Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
Hà Nội
Vĩnh Phúc
Hải Dương
Hải Phòng
Thái Nguyên
Phú Thọ
Bắc Giang
Nam Định
Thanh Hóa
Hết hạn / Thông tin chi tiết
1-12-2022 Cán bộ xây dựng Hà Nội Hết hạn / Thông tin chi tiết