Câu hỏi thường gặp

  1. Tài chính vi mô (TCVM) là gì? là việc cung cấp cho các hộ gia đình có thu nhập thấp các khoản vay nhỏ (gọi là tín dụng vi mô), nhằm mục đích giúp họ tham gia vào các hoạt động sản xuất hoặc khởi tạo các hoạt động kinh doanh nhỏ. Tài chính vi mô thường kéo theo hàng loạt các dịch vụ khác như tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm, vì những người nghèo, người có thu nhập thấp có nhu cầu rất lớn đối với các sản phẩm tài chính, nhưng khó tiếp cận được các thể chế tài chính chính thức.
  2. Tổ chức TCVM là gì? là loại hình tổ chức tín dụng chủ yếu thực hiện một số hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ.
  3. Loại hình tổ chức của TYM? TYM là tổ chức TCVM được cấp phép, thuộc sở hữu của Hội LHPN Việt Nam.

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Thành viên và khách hàng có phải là một?

Không.

Khách hàng là phụ nữ chỉ tham gia tiết kiệm tại TYM (không bao gồm tiết kiệm bắt buộc, tiết kiệm tự nguyện).

Thành viên là khách hàng vay vốn hoặc gửi tiết kiệm tại TYM (bao gồm tiết kiệm bắt buộc) và được hưởng những dịch vụ phi tài chính khác của TYM như các hoạt động cộng đồng, đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ phát triển kinh doanh…

2. Khác biệt giữa Chi nhánh, Cụm và Phòng Giao dịch?

Để tiếp cận và phụ vụ khách hàng một cách tốt nhất, TYM thành lập hệ thống giao dịch gồm 3 cấp. Cấp cao nhất là cấp chi nhánh, thường đặt tại các khu trung tâm. Cấp tiếp theo là cấp phòng giao dịch, thuộc sự quản lý của chi nhánh. Cấp nhỏ nhất là cụm. Cụm là một nhóm từ 10 – 80 thành viên. Cụm sẽ sinh hoạt hàng tuần tại nhà văn hóa thôn ngay tại địa bàn sinh sống của thành viên. Tại đây, thành viên thực hiện hoàn trả và đóng tiết kiệm. Cụm cũng là nơi thành viên chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống gia đình và là nơi TYM thực hiện các nội dung đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng cho thành viên.

3. Nguồn tài chính cho các hoạt động của TYM?

TYM là một đơn vị độc lập. Phần lớn nguồn cho các hoạt động của TYM thông qua các chương trình tín dụng. TYM cũng làm việc với các đối tác tài chính trong nước và quốc tế (vốn vay và tài trợ không hoàn lại). TYM hợp tác với nhiều nhà tài trợ để cấp vốn cho nhiều hoạt động xã hội của TYM.

4.TYM cung cấp những dịch vụ gì?

TYM cung cấp dịch vụ tài chính (vốn vay, tiết kiệm) và phi tài chính (dịch vụ phát triển kinh doanh, nâng cao năng lực, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hoạt động thiện nguyện …) cho phụ nữ Việt Nam.

5.Khách hàng có phải trả lãi vay không?

Có.

Thành viên trả lãi hàng tuần/ 4 tuần/tháng. Lãi được sử dụng để bù đắp các chi phí hoạt động liên quan đến cung cấp tín dụng vi mô. Hiện, lãi suất của TYM dao động từ 0,1% – 0,21% đối với hình thức hoàn trả hàng tuần, tùy vào từng loại vốn vay.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam (HLHPN VN) là tổ chức như thế nào và mối quan hệ với TYM?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam là tổ chức chính trị-xã hội được thành lập năm 1930. Hội hoạt động vì quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam thông qua các sáng kiến thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ và bình đằng giới. Hội LHPN VN có mạng lưới rộng khắp từ trung ương đến các tỉnh/thành, huyện, xã/phường, với hơn 15 triệu thành viên.  

Là một đơn vị trực thuộc HLHPN VN, TYM nhận sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời từ Hội từ cấp Trung ương cho tới cơ sở. Hiện nay các cán bộ Hội cơ sở (phần lớn là các chi Hội trưởng) đảm nhiệm chức vụ cụm trưởng của TYM.

7. Làm thế nào bạn có thể tham gia và hỗ trợ phụ nữ Việt Nam?

Có nhiều cách để hỗ trợ việc làm của chúng tôi! TYM nhận đóng góp thông qua website. Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn mong muốn trở thành đối tác của chúng tôi hay bạn muốn tình nguyện tại TYM, hãy liên hệ với chúng tôi qua mẫu liên hệ.

Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào muốn dành cho chúng tôi hãy liên hệ với TYM tại đây