Dịch vụ tài chính

Với hơn 25 năm kinh nghiệm, TYM hiểu rõ tài chính toàn diện hướng đến việc xóa đói giảm nghèo mà ở đó tín dụng cho người nghèo được cho là một trong những điều cốt lõi. Hiện nay, TYM có hơn 165.000 thành viên/khách hàng với phần lớn là phụ nữ nghèo, cận nghèo, và có thu nhập thấp sử dụng các dịch vụ tài chính của TYM. Trong khi tín dụng là dịch vụ chính, TYM cũng cung cấp nhiều chương trình tiết kiệm giúp phụ nữ tích lũy tài sản, quản lý tài chính và phát triển kinh doanh tốt hơn.

TÍN DỤNG

Các sản phẩm vốn của TYM được thiết kế ban đầu dựa trên phương thức của Ngân hàng Grameen, được điều chỉnh phù hợp với đối tượng khách hàng là phụ nữ Việt Nam. Các sản phẩm vốn có đặc tính phù hợp với các gia đình nghèo và thu nhập thấp: không cần tài sản thế chấp; hoàn trả dần theo tuần, tháng; thủ tục vay, trả đơn giản và duy trì kỷ luật tín dụng.

Hầu hết thành viên & khách hàng của TYM vay vốn để phát triển kinh tế, dành cho các hoạt động kinh doanh như nông nghiệp, chăn nuôi, ngư nghiệp, lâm nghiệp và buôn bán nhỏ. Một phần để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sửa chữa nhà cửa hay đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). TYM nhận thấy không phải tất cả các hộ gia đình đều có nhu cầu giống nhau, đó là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các loại sản phẩm vốn vay ngắn hạn, trung hạn, vốn vay cho doanh nghiệp nhỏ và vi mô (MSE) phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Các loại vốn hiện nay TYM đang cung cấp bao gồm:

NHÓM VỐN VI MÔ

(Mức vay từ 1-50 triệu đồng tùy từng loại vốn, áp dụng trên toàn TYM từ ngày 03/08/2020)

KHÔNG THUỘC NHÓM  VỐN VI MÔ

(Mức vay từ 51 -100 triệu đồng, chỉ áp dụng ở một số địa bàn)

 Vốn Chính sách  Vốn Hỗ trợ hộ cận nghèo  Vốn Phát triển kinh tế Vốn Đa mục đích Vốn Hỗ trợ xây dựng sửa chữa Vốn Hỗ trợ khắc phục rủi ro thiên tai  Vốn Đầu tư

-Dành cho các hộ gia đình nghèo (theo quy định của Chính phủ)

-Thành viên bị tàn tật có xác nhận của chính quyền địa phương

-Thành viên/chồng/con thành viên bị nhiễm HIV có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ sở y tế

Dành cho các hộ cận nghèo (theo quy định của Chính phủ) Dành cho thành viên TYM có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình Dành cho thành viên TYM có nhu cầu phục vụ đời sống, đầu tư vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhằm tăng thu nhập cho hộ gia đình Dành cho thành viên TYM có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà, công trình phụ, công trình nước sạch Thành viên TYM chịu ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, phát triển ngành nghề, chế biến tiêu thụ sản phẩm, kinh doanh, buôn bán, dịch vụ nhằm khắc phục những ảnh hưởng bởi rủi ro thiên tai. Dành cho thành viên, hộ gia đình có mô hình sản xuất, kinh doanh và có nhu cầu vay vốn đầu tư vào các hoạt động này.
Được hưởng mức lãi suất ưu đãi của TYM Được hưởng mức lãi suất ưu đãi của TYM Có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể) Có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể) Áp dụng mức lãi suất cụ thể theo từng thời kỳ Được hưởng mức lãi suất ưu đãi của TYM Có mức lãi suất ưu đãi dành cho thành viên có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh (có quy định cụ thể)
Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn Ngắn hạn/ trung hạn Trung hạn Ngắn hạn Ngắn hạn, trung hạn

Hoàn trả theo tuần

50 tuần

Hoàn trả theo tuần

50 tuần

Hoàn trả theo tuần

50 tuần

Hoàn trả theo 2 hình thức

Trả định kỳ 01 tuần/lần: 25 tuần/40 tuần

Trả định kỳ 04 tuần/lần: 24 tuần/52 tuần/72 tuần

Hoàn trả theo tuần

70 tuần/100 tuần

 Trả định kỳ 04 tuần/lần: 52 tuần

Hoàn trả theo tuần hoặc tháng

25 tuần/55 tuần/70 tuần

6 tháng/13 tháng/18 tháng

 

 Hiện tại lãi suất vốn vay ở bên TYM đang được duy trì từ 0,08%/tuần đến 0,2%/tuần.

Hồ sơ vay vốn bao gồm:

 • Đề nghị vay vốn/ Phương án sử dụng vốn (theo mẫu của TYM)
 • Bảng thẩm định tín dụng
 • Hợp đồng tín dung/khế ước nhận nợ
 • Giấy xác nhận của chính quyền địa phương về thiệt hại của gia đình thành viên về những rủi ro thiên tai (theo mẫu của TYM)

TIẾT KIỆM

Tiết kiệm là hoạt động luôn gắn liền với tín dụng và góp phần tạo nên thành công của tài chính vi mô. Tiết kiệm không chỉ giúp tổ chức tạo nguồn bền vững, mà quan trọng hơn là giúp cho khách hàng tạo dựng thói quen tiết kiệm, có kế hoạch chi tiêu hợp lý và giúp họ tích luỹ tài sản. TYM cung cấp đào tạo và dịch vụ giáo dục tài chính giúp thành viên biến những đồng tiền nhỏ lẻ thành các món tiết kiệm có giá trị.

Đặc điểm các sản phẩm tiết kiệm của TYM:

   1. An toàn: Tiền gửi tiết kiệm của khách hàng được đảm bảo an toàn
   2. Phù hợp: Tiết kiệm từ những món tiền rất nhỏ, chỉ từ 5.000đ mỗi tuần
   3. Tiện lợi: Địa điểm rút, gửi thuận tiện
   4. Đơn giản: Thủ tục đơn giản, nhanh chóng
   5. Cạnh tranh: Chúng tôi áp dụng mức lãi suất dựa trên thị trường

  – Đối với khách hàng cá nhân: (lãi suất áp dụng từ 15/07/2020 và không áo dụng cho các khu vực TYM thực hiện thí điểm theo chương trình riêng)

Tiết kiệm bắt buộc

Tiết kiệm tự nguyện

Tiết kiệm gửi góp

Tiết kiệm có kỳ hạn

Sản phẩm dành

riêng cho thành viên TYM

 

Sản phẩm dành riêng cho

thành viên TYM

Linh hoạt gửi tiền và rút tiền.

Là loại tiết kiệm không kỳ hạn

 Thành viên TYM hoặc khách hàng

có nhu cầu gửi tiền tại TYM

 

Thành viên TYM hoặc khách hàng

có nhu cầu gửi tiền tại TYM

 

 Tiết kiệm từ 10.000 đ đến

20.000đ/tuần  hoặc từ 40.000/tháng

 Tiết kiệm chỉ từ 5000đ  Gửi tối thiểu 100.000đ/tuần/tháng  Tối thiểu 500.000đ/lần gửi
 Lãi suất 3,2%/năm  Lãi suất 0,2%/năm  3,0 – 3,7%/năm
Từ 500.000đ/lần đến dưới 5 triệu đ/lần 
1 tháng 3% /năm
3 tháng 3,5% /năm
6 tháng 4,0% /năm
12 tháng 5,6% /năm
18 tháng 5,6% /năm
Từ 5 triệu đ/lần trở lên 
1 tháng 3,5% /năm
3 tháng 3,7% /năm
6 tháng 4,5% /năm
12 tháng 5,8% /năm
18 tháng 5,8% /năm

– Đối với khách hàng tổ chức (lãi suất áp dụng từ 15/07/2020):

 1. Tiền gửi kỳ hạn 1 tháng: 4%
 2. Tiền gửi kỳ hạn 3 tháng: 4%/năm
 3. Tiền gửi kỳ hạn 6 tháng: 5%/năm
 4. Tiền gửi kỳ hạn 12 tháng: 6,0%/năm