Dự án nâng cao năng lực công nghệ số cho thành viên TYM

DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ SỐ CHO THÀNH VIÊN TYM

Chương trình Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho thành viên TYM được thực hiện dưới sự hợp tác giữa Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) và Quỹ châu Á. Mục tiêu chung của chương trình là nhằm mở rộng cơ hội kinh tế và sự tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số cho các cộng đồng yếu thế, đặc biệt các doanh nghiệp siêu nhỏ do nữ làm chủ và hộ kinh doanh gia đình ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa bằng cách trang bị cho họ các kỹ năng công nghệ thông tin (CNTT) quan trọng. Chương trình nâng cao năng lực này nằm trong khuôn khổ dự án khu vực mang tên “Go Digital ASEAN”  do Google.org hỗ trợ ở 10 quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam”.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh xã hội đang trong quá trình chuyển đổi số nhanh chóng. Kỹ thuật số đóng vai trò to lớn trong việc phát triển của các nền kinh tế, các doanh nghiệp và tập đoàn lớn. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh gia đình, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và nhóm dân số thiệt thòi (ví dụ: thu nhập thấp, thất nghiệp), họ phải đối mặt với rất nhiều rào cản để có thể tham gia tích cực vào nền kinh tế kỹ thuật số. Những rào cản đó bao gồm: thiếu kiến thức, kỹ năng sử dụng CNTT, thiếu khả năng sử dụng các công cụ marketing trực tuyến trong hoạt động kinh doanh, các vấn đề liên quan đến đảm bảo an toàn mạng, và khả năng tiếp cận các thiết bị số. Do đó, trang bị cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh gia đình và các nhóm yếu thế các kiến thức và kỹ năng số cơ bản ngày càng được nhìn nhận là một trong những biện pháp quan trọng, giúp quản lý và mở rộng kinh doanh để doanh nghiệp tồn tại và phát triển thành công trong nền kinh tế kỹ thuật số.

Quỹ Châu Á (The Asia Foundation) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế, hoạt động phi lợi nhuận và cam kết cải thiện cuộc sống tại khu vực Châu Á đang phát triển và năng động. Với 6 thập kỷ kinh nghiệm và mạng lưới văn phòng tại 18 quốc gia Châu Á, Quỹ Châu Á hiện đang hoạt động trong các lĩnh vực như Quản trị và luật pháp; Mở rộng cơ hội kinh tế, Tăng quyền năng cho phụ nữ, Môi trường; và Thúc đẩy hợp tác khu vực. Tại Việt Nam, Quỹ Châu Á bắt đầu hoạt động từ năm 1993 và mở văn phòng đại diện chính thức vào năm 2000.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu tổng thể của Dự án Go Digital ASEAN là mở rộng các cơ hội kinh tế trong các nước thành viên ASEAN và giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng COVID-19 thông qua việc trang bị các kỹ năng CNTT quan trọng cho các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ và thanh niên chưa có việc làm ổn định.

Hoạt động tại Việt Nam sẽ đóng góp cho mục tiêu chung này thông qua việc đạt được hai mục tiêu chính:

Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh gia đình bằng cách sử dụng các công cụ CNTT và marketing trực tuyến.

Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho thanh niên chưa có việc làm ổn định tại các địa phương khó khăn nhằm thúc đẩy tham gia vào nền kinh tế số.

ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Đối tượng thụ hưởng chính của dự án bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ do nữ làm chủ, hộ kinh doanh gia đình và thanh niên chưa có việc làm ổn định ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa. Dự kiến sẽ có khoảng 64.900 người thuộc đối tượng dự án (80% là nữ hiện là khách hàng TYM và 20% còn lại là chồng, con khách hàng, người cùng tham gia vào các hoạt động kinh tế/sản xuất kinh doanh của gia đình) sẽ tham gia và thụ hưởng từ các hoạt động đào tạo của dự án.

Ngoài ra, dự án cũng hướng đến hơn 400 các bộ cơ sở của TYM, những cán bộ đang trực tiếp cung cấp dịch các vụ tài chính vi mô và đào tạo (ví dụ: đào tạo phát triển kinh doanh) cho các nhóm dân cư nói trên.

DANH  MỤC TÀI LIỆU

PHẦN 1: MẠNG INTERNET VÀ ỨNG DỤNG CƠ BẢN PHẦN 2: BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN PHẦN 3: AN TOÀN SỬ DỤNG INTERNET
Điện thoại thông minh & Internet Bán hàng trực tuyến An toàn sử dụng Internet
Kết nối & sử dụng Internet Bán hàng qua mạng xã hội Bảo mật thông tin
Tìm kiếm thông tin  Tạo nội dung tương tác Tài khoản bị đánh cắp
Tìm kiếm việc làm Kênh thương mại điện tử Lời nói & hành động gây hại
Nhắn tin và gọi điện Google địa điểm & Google doanh nghiệp Tin tức giả
Mạng xã hội Tiêu chuẩn bán hàng trực tuyến Kẻ xấu trên mạng
Thư điện tử Cùng trẻ an toàn trên mạng
Ngân hàng điện tử