Sản phẩm, dịch vụ

TYM hoạt động nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của các cá nhân, hộ gia đình có thu nhập thấp. Chúng tôi hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ thông qua các dịch vụ tài chính và xã hội từ đó nâng cao cuộc sống và tương lai phụ nữ. Các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bao gồm: