THÔNG BÁO KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG ĐỢT THI TUYỂN QUÝ 3/2023

11/08/2023

 Căn cứ kết quả thi tuyển các vị trí của chi nhánh tháng 7/2023, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Vị trí tuyển dụng Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Việt Trì Kế toán viên Trần Hương Giang Nữ 27/02/1993
2 TYM – Chi nhánh Thái Bình Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Lê Thị Hương Thủy Nữ 15/09/1990
3 TYM – Chi nhánh Hải Dương Không có ứng viên trúng tuyển

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây