THÔNG BÁO V/v kết quả thi tuyển dụng quý 4/2023 (đợt 3)

15/12/2023

 Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Cán bộ kỹ thuật ngày 24/11/2023, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Việt Trì Trần Thị Ngọc Châm Nữ 14/12/2001
Đỗ Vũ Trung Hoàng Nam 06/05/1997
Lương Thị Thanh Tâm Nữ 21/12/2001
Đinh Thị Thắng Nữ 15/02/1982
2 TYM – Chi nhánh TP Nam Định Phạm Thu Trang Nữ 05/10/1986
3 TYM – Chi nhánh Quỳnh Lưu Đoàn Tất Thắng Nam 03/06/1988
4 TYM – Chi nhánh Mê Linh Không có ứng viên trúng tuyển

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

 

 

 

Tin tức gần đây