THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỢT THI TUYỂN QUÝ 4/2022

13/01/2023

Căn cứ kết quả thi tuyển các vị trí ngày 28/12/2022, TYM thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

STT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Vị trí tuyển dụng Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 Phòng Hành chính – Đối ngoại Cán bộ xây dựng Phạm Hải Nam Nam 09/12/1993
2 TYM – Chi nhánh Mê Linh Cán bộ kỹ thuật Tống Khánh Linh Nữ 17/10/1999

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với các ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp các ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây