Thông báo kết quả thi tuyển dụng quý 3/2023 (đợt 2)

19/09/2023

Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Cán bộ kỹ thuật ngày 24/08/2023, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển, cụ thể như sau:

TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Việt Trì Đinh Thị Kiều Oanh Nữ 09/12/1987
Hoàng Thị Thanh Cảnh Nữ 25/01/1994
Ngô Thị Phương Thảo Nữ 30/07/1986
2 TYM – Chi nhánh Thái Bình Lê Huyền Thương Nữ 19/10/1989
Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ 23/01/1987
3 TYM – Chi nhánh Hải Phòng Phạm Thị Giang Nữ 08/06/1994
4 TYM – Chi nhánh Bắc Giang Hoàng Thị Bích Thảo Nữ 25/02/2001
5 TYM – Chi nhánh Đô Lương Đặng Thị Ánh Nữ 04/08/1988
6 TYM – Chi nhánh Hải Hậu Ngô Thị Tuyết Mai Nữ 25/07/1994
7 TYM – Chi nhánh Bắc Ninh Nguyễn Thị Ngần Nữ 19/06/1989
8 TYM – Chi nhánh TP Nam Định Không có ứng viên trúng tuyển

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây