Thông báo kết quả thi tuyển dụng quý 4/2023 (đợt 2)

13/10/2023

Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật ngày thi tuyển 03/10/2023, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Vị trí

tuyển dụng

Ứng viên trúng tuyển

Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Thái Bình Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật Tô Thị Thu Trang Nữ 28/03/2000
2 TYM – Chi nhánh Hải Dương Không có ứng viên trúng tuyển

 

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây