Thông báo kết quả thi tuyển dụng quý I/2024 – đợt 1

07/02/2024

Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Cán bộ kỹ thuật ngày 31/01/2024, TYM thông báo kết quả trúng tuyển, cụ thể như sau:

TT Đơn vị tuyển cán bộ Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Thái Bình Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/03/1989
Nguyễn Thị Diên Nữ 07/12/1990
2 TYM – Chi nhánh Thái Nguyên Hoàng Thị Hà Nữ 03/06/1995
3 TYM – Chi nhánh Đô Lương Đặng Thị Ánh Nữ 04/08/1988

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây