Thông báo kết quả thi tuyển dụng quý I/2024

22/04/2024

Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật, Cán bộ kỹ thuật ngày 29/3/2024, Phòng Tổ chức – Nhân sự thông báo kết quả trúng tuyển, cụ thể như sau:

  1. Danh sách trúng tuyển vị trí Cán bộ kỹ thuật
TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Sóc Sơn Lê Thị Hải Yến Nữ 30/01/1999
2 TYM – Chi nhánh Thanh Hóa Hà Thị Phương Thảo Nữ 02/12/2000
Trần Việt Đức Nam 20/07/1994
Hoàng Thị Hòa Mỹ Nữ 05/08/1988
3 TYM – Chi nhánh Việt Trì Lê Thị Nhung Nữ 16/10/1991
Đỗ Hữu Chính Nam 04/05/1989
4 TYM – Chi nhánh Ý Yên Trịnh Thị Bích Ngọc Nữ 02/09/1991
5 TYM – Chi nhánh Thái Bình Phạm Thị Trinh Nữ 02/10/1991
Phạm Thị Trang Nhung Nữ 12/04/1987
6 TYM – Chi nhánh Vĩnh Phúc Phan Thị Kim Thúy Nữ 27/02/1987
7 TYM – Chi nhánh Diễn Châu Lê Thị Hạnh Nữ 05/09/1994
8 TYM – Chi nhánh Hải Hậu Không có ứng viên trúng tuyển

 

  1. Danh sách trúng tuyển vị trí Kế toán kiêm cán bộ kỹ thuật
TT

Đơn vị tuyển

cán bộ

Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Chi nhánh Hải Phòng Vũ Thu Hà Nữ 27/01/1995
2 TYM – Chi nhánh Thanh Hóa Không có ứng viên trúng tuyển

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

 

Tin tức gần đây