Thông báo kết quả thi tuyển vị trí IT phần mềm

02/11/2023

Căn cứ kết quả thi tuyển vị trí Cán bộ IT phần mềm ngày thi tuyển 12/10/2023, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

Đơn vị tuyển cán bộ

Vị trí tuyển dụng

Ứng viên trúng tuyển

Họ và tên Giới tính Ngày sinh
Phòng Hành chính – Đối ngoại Cán bộ IT phần mềm Lê Quang Huy Nam 01/09/2000
Cù Tuấn Anh Nam 24/11/1998

TYM sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trúng tuyển về các vấn đề có liên quan đến tiếp nhận công việc tại TYM.

Trường hợp ứng viên trúng tuyển không nhận việc, TYM sẽ tiếp tục thực hiện các công việc theo quy định hiện hành của TYM.

Tin tức gần đây