Thông báo trúng tuyển cán bộ Trụ sở chính

10/11/2022

Căn cứ kết quả thi tuyển cán bộ của Phòng Tổ chức Đào tạo và Phòng Kiểm soát nội bộ tháng 10/2022, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển như sau:

STT Đơn vị tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Ứng viên trúng tuyển
Họ và tên Giới tính Ngày sinh
1 TYM – Phòng Tổ chức Đào tạo Cán bộ nhân sự Trương Thị Kiều Trang Nữ 16/08/1986
2 TYM – Phòng Kiểm soát nội bộ Cán bộ pháp chế Không có ứng viên trúng tuyển

Trân trọng cảm ơn.

Tin tức gần đây