Đinh Thị Phương

07/09/2022

Tôi đến với TYM năm 2000, với tôi 22 năm làm việc tại TYM thì cảm xúc đọng lại nhiều nhất là môi trường làm việc, không khí và tinh thần tập thể. Với thông điệp của Tổng Giám đốc “30 năm là một quá trình phấn đấu bền bỉ và liên tục của cả tập thể lãnh đạo, cán bộ và thành viên để hôm nay TYM có một vị thế vững vàng. TYM tự tin sẽ tiếp tục tạo nên những ấn tượng trên chặng đường phát triển mới”, tôi mong muốn với những nền tảng vững chắc và định hướng chiến lược đúng đắn, ban Tổng giám đốc sẽ dẫn dắt TYM ngày càng phát triển. Chúc mừng TYM tròn 30 tuổi

Tin tức gần đây