Lê Hải

07/09/2022

Cuộc sống luôn cho chúng ta những cơ hội điều quan trọng là mình có biết nắm bắt điều đó hay không người ta nói nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, với tôi cơ hội được học tập và làm việc tại tổ chức TYM là một nhân duyên.Tôi nhớ lại những ngày đầu tiên đi làm tại tổ chức TYM được lãnh đạo phòng giao dịch giao nhiệm vụ khảo sát địa bàn mở cụm và phát triển thành viên tại xã Gia Khánh huyện, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) tôi cảm thấy rất lo lắng vì lần đầu tiên đứng trước đông người tuyên truyền chính sách của TYM, lo lắng về chỉ tiêu để hoàn thành kế hoạch thành lập cụm, phát triển thành viên. Nhưng thật may mắn những đồng nghiệp đi trước đã nhiệt tình hướng dẫn cho tôi, các cấp lãnh đạo xã, hội phụ nữ xã cũng rất tạo điều kiện đã giúp tôi bước đầu thành lập được 2 cụm, mỗi cụm 30 thành viên. Tôi nhận thấy mình được làm việc tại tổ chức TYM là một môi trường đoàn kết năng động tình cảm và tôi nhận thấy cơ quan là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tin tức gần đây