Phạm Thị Vân

28/09/2022

Bén duyên với TYM từ 2009, khi đó với vai trò là 1 cán bộ Nghiên cứu – Vận hành, chưa bao giờ làm việc với các những nhóm hội viên phụ nữ, chưa biết đến khái niệm “cụm” trong tài chính vi mô, chưa bao giờ đứng điều hành một buổi thảo luận, chưa bao giờ đi khảo sát phỏng vấn hàng trăm người,… và rất nhiều thứ “chưa bao giờ khác”. Nhưng tất cả đều dần trở thảnh công việc quen thuộc và Tôi đã tự tin làm tốt hơn mỗi ngày.

Quá trình công tác với nhiều vị trí, nhiều công việc đảm nhận khác nhau như 1 cán bộ nghiên cứu vận hành, cán bộ phụ trách truyền thông, thực hiện công việc cộng đồng, làm đào tạo. Sau 4 năm tôi trở thành cán bộ của phòng Kiểm toán nội bộ (Nay là kiểm soát nội bộ), và cũng sau 4 năm nữa, Tôi tiếp tục được cử sang đảm nhận nhiệm vụ tại Nhóm MIS – Một công việc vô cùng mới mẻ.

Nhiều vị trí, nhiều công việc là thử thách nhưng cũng là cơ hội cho Tôi học tập, trưởng thành hơn. Mỗi ngày thêm yêu hơn công việc của mình để góp sức cùng xây dựng TYM ngày càng phát triển. 2022 TYM bước vào tuổi 30 – độ tuổi vô cùng đẹp. Mong gia đình TYM sẽ ngày càng lớn mạnh và sẽ có nhiều lứa cán bộ trưởng thành.

Tin tức gần đây