DSIK tìm đơn vị tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu về mô hình bảo hiểm vi mô

13/10/2021

Tổ chức Ngân hàng tiết kiệm Đức (Deutsche Sparkassenstiftung für internationale Kooperation – DSIK) là một tổ chức hợp tác phát triển phi lợi nhuận của Đức. Tại Việt Nam, DSIK đang hợp tác với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong lĩnh vực tài chính toàn diện bao gồm tài chính vi mô, bảo hiểm vi mô và giáo dục tài chính.

Hiện nay, DSIK đang tìm kiếm đơn vị tư vấn, lập báo cáo nghiên cứu về mô hình bảo hiểm vi mô. Thông tin chi tiết như sau:

Share

Tin tức gần đây