Hai thành viên TYM đạt giải thưởng doanh nhân vi mô tiêu biểu Citi – Việt Nam 2019

11/11/2020

Ngày 08/11/2020 Lễ trao giải thưởng Doanh nhân vi mô Citi-Việt Nam 2019 (CMA 2019) cho khách hàng vay vốn của Tổ chức TCVM Tình Thương (TYM) và Tổ chức TCVM Thanh Hóa do Trung tâm tư vấn nguồn lực tài chính vi mô Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện đã được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa. Đây là một hoạt động thường niên toàn cầu do Quỹ Citi – Citi Foundation thuộc Citigroup tài trợ nhằm công nhận các khách hàng và tổ chức Tài chính vi mô đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của ngành tài chính vi mô Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo.

Chị Đậu Thị Trung và chị Hoàng Thị Vân nhận giải thưởng tại Lễ trao giải Doanh nhân vi mô Citi-Việt Nam 2019 (CMA 2019)

Năm nay, CMA 2019 trao giải thưởng cho 27 khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu trên khắp cả nước. Trong đó, 02 thành viên TYM đã vinh dự nhận giải thưởng là chị:

  1. Chị Đậu Thị Trung, thành viên TYM ở Diễn Châu, Nghệ An trở thành doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2019 với mô hình sản xuất dép nhựa tái chế. (Bài viết của chị Trung tại đây)

    Chị Đậu Thị Trung đạt giải doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2019 với mô hình sản xuất dép nhựa tái chế.
  2. Chị Hoàng Thị Vân thành viên TYM ở Quảng Xương, Thanh Hóa trở thành doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2019 với mô hình nuôi thỏ. (Bài viết về chị Vân tại đây)

    Chị Hoàng Thị Vân đạt giải doanh nhân vi mô tiêu biểu CMA 2019 với mô hình nuôi thỏ.

CMA bắt đầu được tổ chức từ năm 2007 với với mục đích tôn vinh những điển hình thành công trong sử dụng vốn vay vi mô để tăng thu nhập và ổn định kinh tế cho người nghèo cả ở nông thôn và thành thị, và nêu bật những đóng góp của tài chính vi mô trong công cuộc xoá đói giảm nghèo của đất nước. Sau 13 năm tham dự CMA, TYM đã có tổng cộng 93 thành viên TYM đạt giải thưởng “Khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu”. Đặc biệt:

– Năm 2017, chị Nguyễn Thị Thanh Phương – thành viên của TYM Chi nhánh Thái Nguyên – vinh dự đạt giải thưởng cao nhất năm – “Khách hàng tài chính vi mô tiêu biểu xuất sắc – CMA 2017”.

– Năm 2018 chị Nguyễn Thị Vân đã vinh dự được trao giải “Doanh nhân vi mô tiêu biểu có ý tưởng sáng tạo Citi – Việt Nam 2018” với mô hình sản xuất và kinh doanh tranh gạo truyền thống.

Share

Tin tức gần đây