Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (Gói thầu XL05)

01/04/2020

Kính gửi: Các nhà thầu tham gia gói thầu XL05: Thi công xây lắp

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-TYM ngày 26/3/2020 của Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình Thương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL05: Thi công xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh TP Bắc Ninh, Bắc Ninh, Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình Thương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với những nội dung sau:

  1. Tên gói thầu: Gói thầu XL05 Thi công xây lắp.
  2. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng CT và Thương mại Long Giang.
  3. Địa chỉ nhà thầu trúng thầu: Thửa 119 Khu dân cư mới Mậu Lương, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, TP Hà Nội.
  4. Giá trúng thầu: 4.940.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, chín trăm bốn mươi triệu đồng).
  5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
  6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 149 ngày kể từ ngày hai bên tiến hành ký kết Hợp đồng và biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng.
  7. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không được lựa chọn của từng nhà thầu: Nội dung tại phụ lục kèm theo thông báo này.
  8. Kế hoạch ký hợp đồng với Nhà thầu trúng thầu:

Trong vòng thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, nhà thầu phải có văn bản chấp thuận hoàn thiện hợp đồng gửi Bên mời thầu.

Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của Bên mời thầu, Nhà thầu phải hoàn thiện ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư.

Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình Thương xin thông báo để Nhà thầu được biết.

Trân trọng cảm ơn.

Share

Tin tức gần đây