THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

24/12/2018

Gói thầu XL06: Thi công xây dựng
Công trình: Trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định

Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-TYM, ngày 14/12/2018 của Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL 06: Thi công xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định,
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương thông báo tới các đơn vị tham gia đấu thầu các nội dung như sau:
1. Nhà thầu trúng thầu
– Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Đại Việt.
Địa chỉ: Số 8 Đại Lộ Lê Nin, phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.
– Giá trúng thầu: 4.780.000.000 VND
(Bằng chữ: Bốn tỷ, bẩy trăm tám mươi triệu đồng);
– Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 175 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn
2.1. Công ty Cổ phần xây dựng Imper Việt Nam.
Lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
2.2. Công ty Cổ phần xây dựng CT & Thương mại Long Giang.
Lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không có Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
2.3. Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Phúc Vinh
Lý do không được lựa chọn: Nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm theo HSMT.
Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương thông báo để các nhà thầu tham gia dự thầu gói thầu XL 06: Thi công xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Nam Trực, Nam Định biết và thực hiện.

Share

Tin tức gần đây