Thông báo kết quả thi tuyển ngày 30/09/2021

26/10/2021

Căn cứ vào kết quả tuyển dụng ngày 30/09/2021, Phòng Tổ chức – Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển vị trí cán bộ Trụ sở chính như sau:

  1. Vị trí cán bộ xây dựng – Phòng Hành chính đối ngoại:
  • Họ và tên: Nguyễn Quang Trung
  • Giới tính: Nam
  • Ngày sinh: 16/09/1977
  1. Ví trí cán bộ kiểm soát nội bộ – Phòng Kiểm soát nội bộ:
  • Họ và tên: Bùi Thị Thành
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày sinh: 05/09/1984

Trân trọng cảm ơn!

Share

Tin tức gần đây