THÔNG BÁO MỜI THẦU (Gói thầu mua sắm bộ Core banking)

30/11/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

THÔNG BÁO MỜI THẦU
(Lựa chọn nhà thầu)

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu “Mua sắm bộ Core Banking” với thông tin như sau:

 • Tên bên mời thầu: Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM)
 • Địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội
 • Điện thoại/fax/email: (84-24) 3.7281003/ (84-24) 3.7281071/ tymfund@tymfund.org.vn
 • Mã số thuế: 0104971045

Thông tin đăng tải chi tiết trên Báo đấu thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu MSCORE02: Mua sắm bộ corebanking
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Giá gói thầu: 12.700.000.000 VND
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm bộ corebanking cho TYM.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
 1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống Corebanking cho TYM
 2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển khoa học công nghệ
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2018 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT:
 • Cơ quan phát hành: Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM);
 • Địa chỉ: Nhà B, tầng 3, Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội;
 • Số điện thoại: (84-24) 3.7281003; Số fax: (84-24) 3.7281071;
 • Địa chỉ e-mail: tymfund@tymfund.org.vn.
 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND
 2. Bảo đảm dự thầu:
 • Giá trị và đồng tiền bảo đảm dự thầu: 165.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu đồng chẵn);
 • Hình thức bảo đảm dự thầu: Nộp thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc;
 • Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 150 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 01 năm 2019.
 2. Hồ sơ đề xuất kỹ thuật sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 23 tháng 01 năm 2019; tại Nhà B, tầng 3, Số 20 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
 3. Hồ sơ đề xuất tài chính sẽ được mở công khai sau khi có quyết định phê duyệt danh sách các nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật.
Share

Tin tức gần đây