THÔNG BÁO MỜI THẦU

14/12/2019

Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) mời các nhà thầu có nhu cầu tham gia đấu thầu gói Thi công xây lắp với thông tin như sau:

1. Tên gói thầu: Gói thầu số XL05: Thi công xây lắp thuộc dự án Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

1.1. Loại gói thầu: Xây lắp
1.2. Giá gói thầu: 5.363.361.505 đồng
1.3. Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây mới các hạng mục công trình như sau
– Trụ sở làm việc quy mô 3 tầng bao gồm các hạng mục:
+ Hạng mục chính bao gồm:
– Diện tích xây dựng:
+ Diện tích xây dựng sàn tầng 1: 290 m2
+ Diện tích xây dựng tổng 3 sàn: 715.6 m2
+ Các công trình phụ trợ: Nhà thường trực, nhà để xe, sân, tường rào…v.v…
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày

2. Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của TYM – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
3. Nguồn vốn: Quỹ đầu tư phát triển của TYM

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 16 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2020.

7. Địa điểm phát hành HSMT:
– Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương
– Địa chỉ: Số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
– Điện thoại: 0243.7281003 Fax: 0243.7281071

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn)

9. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi triệu đồng chẵn), theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2020

11. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00, ngày 06 tháng 01 năm 2020.

Share

Tin tức gần đây